Zpátky do lesů! Státní podnik obnovuje lesní tůně a mokřady

Na 2. února připadá světový den mokřadů. Připomínají si ho i Lesy České republiky. Kvůli zadržení vody v krajině a v lese loni obnovily 420 tůní a mokřadů, zavodnily příkopy v lužních lesích v Podyjí a oživily desítky hektarů rašelinišť. Vše za 13,5 milionů korun v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu.

“Tyto ryze přírodní vodní plochy doplňují soustavu technických staveb, které v našem programu budujeme. Suchu nezabrání, ale v krajině zlepší vodní režim. A o to jde,” říká generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

K největším loňským projektům patří první etapa obnovy rašeliniště u obce Hora Svatého Šebestiána v Krušných horách, kde vznikly stovky přehrážek a tůní. Druhá etapa je připravená. Další rašeliniště podnik revitalizoval u Hrdlořez. “Přehradili jsme pět stávajících kanálů a vyhloubili tůně, což zlepšilo vodní režim na čtyřech a půl hektarech lesa,” vysvětluje Tomáš Hofmeister, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů ČR. I tento projekt bude pokračovat. Dalších 14 přehrážek vzniklo v síti odvodňovacích příkopů na Opavsku a s nimi na 75 metrech čtverečních i tůně.

Foto: Lesy ČR

V lužních lesích na jihu Moravy, které dlouhodobě vysychají, zase Lesy ČR obnovily zavodňovací příkopy, kterými do lesů přitéká voda z řeky Moravy. Dvě tůně jsou nově také na Telčsku – jedna na 210 a druhá na 290 metrech čtverečních. Lesní tůni obnovily Lesy ČR i na 260 metrech čtverečních na středočeském Kácovsku. Dalším příkladem jsou tři tůně na 300 metrech čtverečních v lesích u Loučné nad Desnou.

V Libereckém kraji Lesy ČR loni vybudovaly nebo obnovily dokonce 19 tůní. „Zaměřili jsme se na revíry nejvíce postižené suchem,“ uvedl Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR z Liberce. Například na Frýdlantsku vzniklo 11 tůní a zahradily se meliorační kanály, takže voda nebude z oblasti rychle odtékat jako dosud.


Připojte se s námi k petici proti jedům v přírodě:


Lesy letos míří do obcí a měst

Lesy se postupně mění. Zatěžuje je především sucho vyvolané klimatickou měnou, ale také kůrovcová kalamita. Největší správce tuzemských lesů proto na letošní rok naplánoval na 120 místech republiky diskuse, v nichž by měl veřejnosti vysvětlit nejen dopady kalamity, ale také způsob, jak lesy lépe připravit na stále patrnější změny podnebí.

“Půjdeme na náměstí, na sportovní a kulturní akce, lesnické či myslivecké slavnosti, do škol i domovů pro seniory. Chceme diskutovat s veřejností a představit jí lesy nové generace. Lesy, které jsou a budou opravdu jiné než ty, na které jsme zvyklí. Smíšené, různověké s více patry dřevin a keřů, a tak i odolnější vůči změnám klimatu,” vysvěštluje Vojáček.

Brýle pro virtuální realitu (foto: Lesy ČR)

Jsme připraveni naslouchat, reagovat na připomínky, ale i vyvracet mýty a omyly, které se kolem kůrovce, obnovy lesa a krajiny vytvářejí. Mimo jiné chceme také vzbudit zájem mladých lidí, kteří si lesnictví a práci v lese vyberou jako své povolání, dodává.

O termínech diskusních akcí se můžete dovědět například z mobilní aplikace Klub nového lesa (můžete stáhnout zde), kterou Lesy nedávno zprovoznily, a také z webových portálů podniku nebo na webu Enmag.cz. Pro zaregistrované členy klubu jsou připravené dárky a výhody od tradičních partnerů podniku.

Kromě toho se v kalamitních oblastech chystají i další setkání s občany a zástupci místních samospráv nazvané Lesy pro budoucnost. “Představíme výsledky našich hlavních programů – Sázíme lesy nové generace, zaměřeného na podobu a vlastnosti nových lesních porostů a Vracíme vodu lesu, jehož cílem je obnova a budování stovek malých vodních děl, potoků, tůněk a mokřadů. Využijeme tradiční edukativní metody, naučné hry i nejmodernější interaktivní prvky včetně virtuální reality,” dodává Vojáček. Díky speciálním brýlím (na snímku) se lidé v několika lokalitách ocitnou ve virtuální realitě dnešního lesa zdevastovaného kůrovcovou kalamitou a v tom, který vyroste za dvacet, třicet let.


Sdílejte:


Čtěte také: