Za zničený biotop chráněných živočichů 100 tisíc pokuty.

Českobudějovická firma A.K.U.P.I. spol. s r.o. srovnala se zemí cenný biotop v Letech u Písku, včetně tůně, která byla domovem zvláště chráněných druhů živočichů. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jí za porušení zákona o ochraně přírody uložila pokutu sto tisíc korun. Stavební firma ze stejné skupiny nyní přesto pokračuje v ekologických zakázkách, které jsou financované z Evropské unie. Pracuje například v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Čertova stěna.

Na místě bývalé těžby hlíny jižně od obce Lety u Písku vznikal cenný biotop tvořený pestrou mozaikou dřevin, travnatých a holých ploch od roku 2011. Na místech, která byla původně určená k rekultivaci našla svůj domov řada zvláště chráněných druhů živočichů – žab, plazů i ptáků. V tůni se usídlilo hned několik silně ohrožených a zvláště chráněných druhů žab, jako jsou kuňka obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená a skokan zelený. V okolí žily koroptve polní, ťuhýk obecný, cvrčilky, slavíkové, bramborníček černohlavý a hnědý, ještěrka obecná a slepýš křehký.

“Hodnota takto vytvořeného biotopu spočívá zejména v jeho vzácnosti v krajině, kde v dnešní době v drtivé většině převládají plochy zastavěné a intenzivně zemědělsky, nebo lesnicky obhospodařované,” vysvětluje Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice. “Zde zjištění živočichové jsou na seznamu zvláště chráněných druhů především proto, že v krajině ubývá podobných lokalit, které jim poskytují vhodné prostředí pro rozmnožování a shánění potravy. Otevřená plocha s rozvolněnými porosty vegetace a dřevin představovala také charakteristický hnízdní a potravní biotop různých druhů ptáků.  Ten byl velmi hodnotný i pro řadu dalších vzácných, zejména bezobratlých, druhů živočichů, které nepodléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně přírody,” dodal Jiráček.

V srpnu loňského roku však inspektoři České inspekce životního prostředí našli ceněný biotop zcela zničený (viz. galerie). Viníkem byla firma A.K.U.P.I. spol. s r.o., která se zaměřuje na likvidaci odpadů.

Skupina A.K.U.P.I. nyní pracuje na skládce Čertova stěna

Firma A.K.U.P.I. spol. s r.o. na místě vzácného biotopu o ploše 7,5 hektaru odstranila veškerou vegetaci. A zavezla i tůni se vzácnými a chráněnými druhy žab. Inspektoři jí za to vyměřili pokutu ve výši 100 tisíc korun. Firma se proti pokutě odvolala, ministerstvo životního prostředí však v březnu letošního roku odvolání zamítlo.

Českobudějovická A.K.U.P.I. spol. s r.o. patří do skupiny firem, které se zaměřují především na stavební byznys. Jeho nedílnou součástí má být podle firemní prezentace také ekologie. “Společnost AKUPI svou praktickou i poradenskou činností firmám pomáhá vyrovnávat se s ekologickými nároky na jejich podnikání. Díky získaným zkušenostem a znalostem v oboru ekologické likvidace odpadů jsme připraveni poskytovat svým klientům široký servis, který jim může ulevit od mnoha starostí a komplikací. Základní podnikatelskou filozofií firmy je komplexní přístup k řešení odpadového hospodářství. Od poradenské činnosti přes projekční práce ucelených systémů třídění a zneškodňování odpadů v oblasti industriální, až po péči o životní prostředí,” uvádí firma na svých stránkách.

Nyní, bez ohledu na katastrofu v Letech u Písku, pracuje skupina v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Čertova stěna. Zakázka za téměř 29 milionů korun je financovaná z Evropské unie a pracuje na ní firma A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., která sídlí na stejné adrese jako A.K.U.P.I. spol. s r.o. Podle zadání jde o likvidaci staré ekologické zátěže Spirova kanálu u Loučovic na Šumavě, který byl zanesený odpadem z Loučovických papíren. Součástí stavebních prací je i oprava příjezdových komunikací.