Škoda Vrchlabí bude ještě letos uhlíkově neutrální

Škoda Vrchlabí je výrobce převodovek. (Foto: Škoda Auto)

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto míří k uhlíkové neutralitě. Jako první bude mít uhlíkově neutrální výrobu vrchlabský závod na výrobu převodovek. A to ještě v tomto roce. Největší úspory emisí oxidu uhličitého umožňuje důsledný přechod na energii z obnovitelných zdrojů.

Především díky obnovitelným zdrojům se podařilo emise CO2 snížit z původních 45 000 tun ročně na současných 3 000 tun. Dalším krokem bude kompenzace zbývajících emisí pomocí dalších opatření a emisních kompenzací. „Od druhé poloviny tohoto desetiletí budeme pro výrobu vozů a komponentů v našich výrobních závodech v České republice využívat výlučně uhlíkově neutrální energii. Při realizaci tohoto záměru je naprostým průkopníkem závod ve Vrchlabí. Bude naprosto hoden své role hi-tech závodu i v šetrnosti k životnímu prostředí a energetické efektivitě,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky.

Mimořádný význam při přechodu závodu na uhlíkově neutrální výrobu mají rozsáhlé a cílené úspory energií. Roční spotřebu energie se díky modernizaci soustavy vytápění závodu podařilo snížit o 6 700 MWh. Začátkem roku 2020 společnost ŠKODA AUTO své úsilí o snižování spotřeby energie v závodě Vrchlabí dále zvýšila. Závod aktuálně realizuje dvanáct projektů, které ušetří více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 800 MWh elektřiny.

Patří sem například uzavření nevyužívaných okruhů topení, úsporná regulace teploty v halách a speciální řízení výměny vzduchu. Kromě toho je osvětlení řady prostor v areálu závodu vázané na provozní dobu. Pro zjištění případných tepelných úniků se používá termokamera. Ta dokáže odhalit tepelné ztráty nejen na plášti budov, ale také ztráty otopné soustavy. Díky identifikaci ztrát je možné vzniklé úniky řešit a tím uspořit teplo a tedy i emise CO2.

Pro omezení úniků tepla používá Škoda Auto ve Vrchlabí termokameru (foto: Škoda Auto)

Klíčem je přechod na obnovitelné zdroje

Společnost ŠKODA AUTO při snižování emisí CO2 v závodě Vrchlabí sází na důsledné využívání alternativních energií. Roční výroba závodu si vyžádá zhruba 47 000 megawatthodin (MWh) elektřiny. Z toho 41 500 MWh, tedy více než 88 procent, pochází z obnovitelných zdrojů. Jediným zbývajícím využívaným fosilním zdrojem energie je v současné době zemní plyn. Ten firma od roku 2021 postupně nahradí uhlíkově neutrálním metanem z bioplynových stanic.

Zbylé emise CO2 budou vyváženy pomocí dalších opatření a nákupem uhlíkových kompenzací. Uhlíkovými kredity ŠKODA AUTO podpoří projekty na ochranu klimatu, jako například výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Indii nebo na ochranu deštných pralesů. Automobilka podporuje i různé ekologické aktivity v rámci firmy. V okolí závodu ve Vrchlabí letos například vysadí téměř 40 000 stromků. Akci v polovině května 2020 zahájila skupina 29 zaměstnanců, mezi nimiž nechyběl ani vedoucí závodu Ivan Slimák. V Krkonošském národním parku, konkrétně ve Špindlerově Mlýně, vysadili 2 000 sazenic.

Automobilka se zavázala v okolí závodu ve Vrchlabí v roce 2020 vysadit téměř 40 000 stromků. Akci v polovině května 2020 zahájila skupina 29 zaměstnanců. (foto: Škoda Auto)

Také v dalších závodech Škodovka investuje do ochrany klimatu. Koncem roku 2019 byla v závodě v Púně uvedena do provozu jedna z největších střešních solárních elektráren v Indii. Kromě toho se při výrobě elektřiny v tepelné elektrárně dceřiné společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi využívá výrazný podíl biomasy. Hmotnost ročně spotřebovaných dřevěných pelet dosahuje až 95 000 tun a podíl paliva z obnovitelných zdrojů díky tomu již dnes činí 30 procent. Cílem je zvýšit v budoucnu podíl uhlíkově neutrální biomasy až na 100 procent.

Komentáře nejsou povoleny.