Lužní lesy na soutoku Dyje a Moravy na dva dny zaplavila voda. Ničí je sucho.

Jak má vypadat správný lužní les? Listnaté stromy, líná meandrující řeka s mnoha slepými rameny, tůně, všude spousta vláhy, občas nějaká ta bažina, a…. při jarním tání pravidelné záplavy. S vodou je ale v našich podmínkách poslední roky problém. A o pravidelných jarních záplavách si lužní lesy na dolním toku Moravy mohou nechat leda zdát. Zvlášť po letošní rekordně teplé zimě. A příroda trpí.

Povodí Moravy ve spolupráci s Lesy České republiky proto už třetím rokem začátkem března uměle zaplavují lužní lesy na soutoku Dyje, Moravy a Kyjovky. Používají k tomu vodu z nádrže Nové Mlýny. Úderem osmé hodiny ranní se odtok z nádrže zvýší na 80 až 90 metrů krychlových za sekundu. Ve čtvrtek 5. března se pak vrátí na běžných 18 metrů krychlových.

“V celé evropsky významné lokalitě Soutok Podluží se v soustavě kanálů a říčních koryt doplní voda. Krátkodobě, ale přece. Prospěje to lesům, rostlinám i živočichům,” řekl Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů ČR.

Některé řeky na jižní Moravě nejsou ani na polovině normálu

V porovnání s předchozími roky byla letošní sněhová pokrývka velmi chudá, což vytváří špatné výchozí podmínky i pro letošní rok. Hladiny jihomoravských vodních toků jsou na podprůměrných hodnotách a v řadě vodních toků neteče ani polovina normálu.

Zvýšení odtoku z Nových Mlýnů (foto: Povodí Moravy)

“Využili jsme krátkodobého vzestupu hladin vodních toků a zvýšené průtoky zachytili ve vodních nádržích. Konkrétně vodu z novomlýnských nádrží teď můžeme využít pro environmentální účely. Znamená to, že zvýšíme odtok z přehrady a prostřednictvím Dyje a soustavy kanálů dostaneme několik set tisíc kubíků vody do lužních lesů v oboře Soutok, která je už několik let po sobě sužována nedostatkem vody,” vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Lužní les spotřebuje při dopadech klimatické změny k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. Bez akumulace vody v soustavě nádrží Nové Mlýny a pravidelné dotace vody do lužních lesů nebude mít les při dalším poklesu hladin dostatek vody a bude docházet k jeho odumírání. Již v současné době je patrné usychání horních pater dubů. „Dopady dlouhodobého sucha a prodloužení vegetační sezóny jsou nevratné. Nejsou obnovovány v dostatečné míře vodní zdroje, jak povrchové, tak zejména podzemní. V oblasti soutok, nejcennější oblasti lužních lesů v ČR, je pokles hladin podzemních vod největší, což dokazuje aktuální snímek monitoringu hladin ČHMÚ v rámci celé republiky,“ vysvětluje Gargulák.