Z hodin dějepisu víme, že Čechy jsou zemí, jež mlékem a strdím oplývá. Kdysi tomu tak jistě bylo. Není tomu ale tak dávno, co naše země patřila mezi největší znečišťovatele ovzduší na světě. Země v průmyslovém středu Evropy od začátku průmyslové revoluce (1751) vyprodukovala přes 7 000 metrických tun oxidu uhličitého, což ji mezi největšími znečišťovateli řadí na 26. místo na světě.

Není tomu ani třicet let, co se bývalé Československo po pádu komunistického režimu začalo více věnovat životnímu prostředí. Hesla typu “poručíme větru, dešti” nahradila mezinárodní spolupráce při řešení vleklých ekologických zátěží. Začalo odsiřování elektráren a průmyslových provozů.

Do té doby však naše země, tedy bývalé Československo, zanechalo nesmazatelnou stopu v celosvětovém ekosystému. Od roku 1751, kdy začínáme mluvit o začátku průmyslové revoluce, do roku 1992 vypustilo do ovzduší 7 041 metrických tun oxidu uhličitého. Pokud připočítáme metan, dostaneme se na úroveň 7 638 metrických tun. To naší zemi řadí na 26. místo mezi největšími znečišťovateli světa.

Následující tabulka je z dílny výzkumné společnosti Climate Accountability Institute. Ta z dostupných údajů o těžbě uhlí a výrobě cementu a dalších chemických látek, které se podílejí na emisích oxidu uhličitého, vytvořila přehled historických emisí největších znečišťovatelů světa. Většinou se jedná o jednotlivé společnosti. U zemí východního bloku však nebyly k dispozici údaje o emisích jednotlivých firem. Výzkumníci je tedy zařadili do přehledu jako celky. Díky tomu víme, že bývalé Československo bylo 26. největším znečišťovatelem světa.

firma/zeměMtCO2
1.Čína155 134
2.Býv. SSSR116 879
3.Chevron Texaco (USA) 47 312
——-
25.Iraq National Oil Company (Irák) 7 436
26.Československo 7 041
27.Anglo American (UK) 6894
——–
55.Hess (USA) 2 239
56.Česká republika 2 254
57.CNOOC (Čína) 2 017
Česká republika ve znečišťování pokračuje – je na 56. místě

Mohlo by se zdát, že v současné době už máme nejhorší za sebou. Elektrárny i velké průmyslové provozy prošly od revoluce důkladným procesem ekologizace. Jenže tak slavné to zatím není. Výzkumníci zatím zveřejnili údaje o emisích největších hříšníků do roku 2013. A Česká republika se za pouhých 21 let své existence dokázala propracovat mezi největšími znečišťovateli na 56 místo!

Jak je to možné? Největším problémem je naše závislost na uhlí. Uhlí využívá nejen nadpoloviční většina elektráren k výrobě elektřiny, ale také drtivá většina tepláren. Je pravdou, že elektrárny i teplárny prošly od revoluce ekologickou obměnou, ale ta se týkala především odsíření. Oxid uhličitý vypouštějí stále. A ne v malém množství a ne jen oxid uhličitý, ale také zdraví nebezpečný polétavý prach.

V přepočtu na obyvatele stále patříme mezi největší znečišťovatele – každoročně vypouštíme alarmujících 9,8 tuny oxidu uhličitého na hlavu. A jaké je řešení? Další kolo čištění už nepomůže – vyžádalo by si investice, které dnes nikdo do zastaralých provozů elektráren a tepláren dávat nebude. Jediným smysluplným činem je postupné uzavření nejškodlivějších provozů a přechod na technologie, které nezatěžují životní prostředí.