Automobilová Škoda Auto vysadila už skoro milion stromů

Při výsadbě stromů pomáhali dobrovolníci i zaměstnanci společnosti (foto: Škoda Auto)

Za každý vyrobený vůz, jeden nový strom. S touto myšlenkou přišla Škoda Auto už v roce 2007 a do dnešní doby přímo vysadila nebo pomohla s výsadbou více než 912 tisíc nových stromů. Za 12 let projektu s názvem Škoda Stromky byly nové sazenice vysázeny na více než 150 lokalitách od nejbližšího okolí závodů až po Šumavu nebo jižní Moravu.

Pro společnost Škoda Auto jde o jednu z mnoha aktivit, kterou firma přispívá ke zlepšování životního prostředí. Stromky slouží k výsadbě nových porostů a alejí, ale také k obnově poškozených úseků lesa či ke zvýšení biodiverzity.

“Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků jako nejlepší ukázku firemní orientace na společenskou odpovědnost v rámci strategie GreenFuture,” říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. “Výsadba přitom probíhá za podpory našich zaměstnanců. Všechny nás tak spojuje společný záměr přidat pomocnou ruku v ochraně životního prostředí v České republice,” vysvětluje.

Celkový počet 912 000 dosud vysazených stromů odpovídá 190 hektarům lesa. To je plocha přibližně 290 fotbalových hřišť. Nejvíce sazenic, celkem 26 128, se vysázelo v Královohradeckém kraji, ve Středočeském kraji to bylo 17 604 stromů. V rámci grantového řízení společnosti firma každým rokem přiděluje žadatelům finance na příslušný počet sazenic. Zájemci o grant se mohou hlásit z celé České republiky.

Škoda Auto při posuzování zvýhodňuje takové projekty, které pomáhají protierozní ochraně a rekultivaci území nebo revitalizaci skládek stavebního či komunálního odpadu. Další uplatnění se nabízí u obnovy tradičních alejí nebo při podpoře biodiverzity lesních porostů. Letos si o příspěvek zažádalo 54 subjektů, nejčastěji ze Středočeského a Královohradeckého kraje.

Nejen stromy, ale i snížení energetické spotřeby o 35 procent

Výsadba stromků je opravdu jen jednou z mnoha aktivit, které zastřešuje environmentální podniková strategie GreenFuture. Škoda Auto od roku 2010 například snížila svou spotřebu energií o 35 % nebo zvýšila množství využitého odpadu při výrobě jednoho vozu na 98 procent.

Pro zájemce o grant k výsadbě nových stromů je k dispozici internetová stránka https://www.skodaauto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky, kde jsou uvedeny podrobné podmínky. Další informace o projektu, zajímavosti a snímky najdou příznivci ochrany životního prostředí na stránce www.hlaslesa.cz. Své příspěvky mohou na sociálních sítích sdílet prostřednictvím hashtagu #hlaslesa.