Více než třetinu celosvětového znečištění emisemi oxidu uhličitého má na svědomí pouhá dvacítka firem. Vyplývá to z údajů výzkumné organizace Climate Accountability Institute. V letech 1965 až 2017 uniklo do ovzduší na světě celkem 1,3 milionu metrických tun oxidu uhličitého z fosilních paliv a výroby cementu. Dvacet největších znečišťovatelů je odpovědných za 480 miliard tun emisí – tedy za 35 procent z tohoto množství.

Největším znečišťovatelem je saúdskoarabská státní těžařská společnost Saudi Aramco, která je zároveň také nejziskovější firmou světa. Po saúdskoarabském gigantu následují další těžební společnosti z celého světa. Na druhém místě se drží americký Chevron a na třetí pozici se vyhoupl ruský Gazprom.

Podle Climate Accountability Institute jsou tyto společnosti morálně, finančně i právně odpovědné za klimatickou krizi, a měly by se proto podílet na jejím řešení. Jako výchozí bod srovnání největších znečišťovatelů světa instituce zvolila rok 1965. V polovině šedesátých let už byl vliv fosilních paliv na klima známý a představitelé průmyslu i politici mohli dalšímu nárůstu emisí zabránit.

“I když konečnými producenty emisí jsou samotní spotřebitelé, zaměřujeme se na společnosti, které podle našeho názoru vyráběly a uváděly na trh uhlíková paliva miliardám spotřebitelů s vědomím, že jejich zamýšlené použití zhorší klimatickou krizi,” vysvětlují autoři srovnání.