Před deseti lety byla v České republice otevřena první budova s certifikátem šetrné budovy. Byla jí centrála ČSOB v pražských Radlicích. Letošním lídrem je budova Visionary v Holešovicích. Od té doby počet šetrných budov neustále roste a zvyšují se požadavky uživatelů.

Pro získání kvalitního certifikátu už nestačí postavit jen energeticky pasivní budovu. Kromě energetické náročnosti se řeší také soulad budov s veřejným prostorem, klade se větší důraz na využití brownfieldů, ale také kvalita vnitřního prostředí nebo hospodaření s vodou a využití zelených střech a fasád.

Podíl budov na spotřebě energií v České republice dosahuje úrovně téměř čtyřiceti procent. Tento poměr se snaží snížit mimo jiné projekt s názvem “Česká rada pro šetrné budovy”. Ten monitoruje a hodnotí projekty svých členů, tedy především developerských organizací a stavebních firem. V současné době má ve své databázi přes 200 budov, které získaly certifikát šetrné budovy. Rada zároveň letos sestavila seznam přelomových staveb, které tvořily špičku mezi udržitelnými budovami v každém roce.

Nároky na udržitelné budovy rostou

Podmínkou zařazení do databáze bylo od samého počátku získání některého z certifikátů standardů udržitelné budovy. Jako první se začal používat americký standard LEED. Tento certifikát získala i první papírově udržitelná budova, centrála ČSOB v Radlicích. Později se začal využívat i britský standard BREEAM a národní standard SBToolCZ, který sestavili odborníci ve spolupráci s pražským ČVUT. Nejnovější standard, certifikace WELL hodnotí i kvalitu vnitřního prostředí z hlediska uživatele. Jako první jej získala budova Visionary v pražských Holešovicích od společnosti Skanska.

Stejně jako procházejí vývojem budovy a stavební postupy, zpřísňují se i standardy. Už nejde jen o energetickou náročnost, ale také se klade důraz na zabudovanou energii, využití recyklovaných materiálů, hospodaření s vodou, kvalitu vnitřního prostředí, uspořádání kanceláří, ergonomii použitého nábytku a podobně.

Enmag.cz bude vyhledávat takové projekty a bude tlačit na postupné zvyšování standadů, především z pohledu uživatelů budov. Cílem je zapojit do certifikace i sociální aspekt. Nejde přitom jen o finanční dostupnost kanceláří či bytů, ale také o blízkost navazujících služeb občanské vybavenosti a zaměstnání. Dlouhodobějším cílem je pak zvyšování nároků udržitelnosti nejen volbou stavebních materiálů, ale také vhodná eliminace zátěží v průběhu výstavby například využitím nových stavebních postupů nebo zeleného financování celého projektu. Cílem není jen snížit energetickou stopu budovy jako takové, ale také jejích obyvatel či zaměstnanců na minimum.

Napsat komentář