Podíl šetrných budov roste, zvyšují se i standardy

Před deseti lety byla v České republice otevřena první budova s certifikátem šetrné budovy. Byla jí centrála ČSOB v pražských Radlicích. Letošním lídrem je budova Visionary v Holešovicích. Od té doby počet šetrných budov neustále roste a zvyšují se požadavky uživatelů.

Pro získání kvalitního certifikátu už nestačí postavit jen energeticky pasivní budovu. Kromě energetické náročnosti se řeší také soulad budov s veřejným prostorem, klade se větší důraz na využití brownfieldů, ale také kvalita vnitřního prostředí nebo hospodaření s vodou a využití zelených střech a fasád.

Podíl budov na spotřebě energií v České republice dosahuje úrovně téměř čtyřiceti procent. Tento poměr se snaží snížit mimo jiné projekt s názvem “Česká rada pro šetrné budovy”. Ten monitoruje a hodnotí projekty svých členů, tedy především developerských organizací a stavebních firem. V současné době má ve své databázi přes 200 budov, které získaly certifikát šetrné budovy. Rada zároveň letos sestavila seznam přelomových staveb, které tvořily špičku mezi udržitelnými budovami v každém roce.

Nároky na udržitelné budovy rostou

Podmínkou zařazení do databáze bylo od samého počátku získání některého z certifikátů standardů udržitelné budovy. Jako první se začal používat americký standard LEED. Tento certifikát získala i první papírově udržitelná budova, centrála ČSOB v Radlicích. Později se začal využívat i britský standard BREEAM a národní standard SBToolCZ, který sestavili odborníci ve spolupráci s pražským ČVUT. Nejnovější standard, certifikace WELL hodnotí i kvalitu vnitřního prostředí z hlediska uživatele. Jako první jej získala budova Visionary v pražských Holešovicích od společnosti Skanska.

Stejně jako procházejí vývojem budovy a stavební postupy, zpřísňují se i standardy. Už nejde jen o energetickou náročnost, ale také se klade důraz na zabudovanou energii, využití recyklovaných materiálů, hospodaření s vodou, kvalitu vnitřního prostředí, uspořádání kanceláří, ergonomii použitého nábytku a podobně.

Enmag.cz bude vyhledávat takové projekty a bude tlačit na postupné zvyšování standadů, především z pohledu uživatelů budov. Cílem je zapojit do certifikace i sociální aspekt. Nejde přitom jen o finanční dostupnost kanceláří či bytů, ale také o blízkost navazujících služeb občanské vybavenosti a zaměstnání. Dlouhodobějším cílem je pak zvyšování nároků udržitelnosti nejen volbou stavebních materiálů, ale také vhodná eliminace zátěží v průběhu výstavby například využitím nových stavebních postupů nebo zeleného financování celého projektu. Cílem není jen snížit energetickou stopu budovy jako takové, ale také jejích obyvatel či zaměstnanců na minimum.