Když si hrají architekti: Tepelná elektrárna jako zelený obytný komplex

foto:(Kawan Golmohamadi, Shilan Golmohamadi a Soad Moarefi)

Elektrárna pod zemí, nad vyčnívajícími komíny visuté zahrady pohlcující jedovaté zplodiny a odpařovací věže jako obytný a komerční komplex. Čistá uhelná elektrárna může stát hned na okraji města a podobná se spíš zelenému ostrovu. To je Cypher CO 2 ling Plant – designová koncepce tepelné elektrárny příští generace – unikátní spojení průmyslové stavby a zelené urbanizace.

Co kdyby elektrárna mohla být také domovem, kanceláří, obchodem nebo parkem? To je otázka, kterou si položili architekti Kawan Golmohamadi, Shilan Golmohamadi a Soad Moarefi. A výsledkem byla koncepce Cypher CO 2 ling Plant. Zhruba čtyři roky stará práce využívá chladící věže k vytvoření obytných, kancelářských a obchodních prostor a zasazením do přírody snižuje dopady elektrárny na životní prostředí.

foto:(Kawan Golmohamadi, Shilan Golmohamadi a Soad Moarefi)

Všechny tepelné elektrárny vytvářejí odpadní teplo. Aby byl umožněn efektivní provoz, musí být teplo odvedeno z elektrárny. Využívají se k tomu velké chladící věže a odpařovací zařízení. Věže jsou oddělené od samotné elektrárny a vystupují vysoko nad povrch. Návrh počítá s masivními betonovým věžemi, které budou až 200 metrů vysoké – tedy asi jako šedesátipatrová budova. A ke stejnému účelu jako vysoká budova budou i sloužit tedy k bydlení – mimo jiné.

foto:(Kawan Golmohamadi, Shilan Golmohamadi a Soad Moarefi)

Elektrárna pod zemí, chladící věže jako základ pro byty nebo kanceláře

Připojení bytových nebo komerčních prostor na vnější povrch věží šetří stavební materiál a snižuje náklady na výstavbu. Odpadní teplo v chladicích věžích může být navíc využito k vytápění obytných prostor v zimních měsících a blízkost k výrobě energie snižuje přenosové ztráty obecně spojené s dopravou elektřiny na velké vzdálenosti. Kombinovaná povaha budov poskytuje také obytné a pracovní prostory v těsné blízkosti, což snižuje potřebu automobilové dopravy.

foto:(Kawan Golmohamadi, Shilan Golmohamadi a Soad Moarefi)

Samotnou elektrárnu koncept Cypher CO 2 ling Plant schovává pod zemí. Zbavuje se tak hluku a celou strukturu schovává pod krajinářským kopcem. Jedinou částí elektrárny, která vyčnívá na povrch, jsou vrcholy komínů, obklopené rámem. Ten je vyplněný popínavou vegetací, která filtruje CO 2 a další znečišťující látky ze spalovacího procesu.

foto:(Kawan Golmohamadi, Shilan Golmohamadi a Soad Moarefi)

Tepelné elektrárny, především ty uhelné, ale i plynové, představují svými emisemi zatížení životního prostředí. Neotřelá myšlenka týmu Cypher CO 2 ling Plant představuje inovativní a udržitelné řešení, kdy je možné tepelnou elektrárnu zasadit do těsné blízkosti města. Smíšené využití a bohaté využití zeleného prostoru zvyšuje efektivitu celého řešení. Architekti ve svém návrhu neřešili úplnou eliminaci znečišťujících látek ze spalovacího procesu ani výslednou cenu za výrobu elektřiny. Přesto jde o velmi zajímavý model, který kombinuje různé funkce stavby elektrárny jako takové a nabízí další možnosti jejich využití. A vyzývá k zamyšlení… Jak by tepelná elektrárna mohla vypadat podle Vás?

Galerie: