Stát dá na podzim 100 milionů na výsadbu stromů. Přihlásit se může každý, výzva ale cílí na obecní projekty

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo podpořit výsadbu listnatých stromů především v komunitách měst a obcí. Na program vyčlenilo 100 milionů korun a podpoří projekty od 20 do 250 tisíc korun. Celkem tedy až 5000 projektů na výsadbu stromů.

Ministerstvo se tímto krokem rozhodlo podpořit celonárodní projekt s názvem Sázíme budoucnost, za nímž stojí Nadace Partnerství. Jeho cílem je vysázet mimo lesy do pěti let 10 milionů stromů a následně se o ně postarat.

“Během října Státní fond životního prostředí uvolní prostředky na komunitní výsadby v městském prostředí, které mohou žadatelé realizovat už letos. Půjde o administrativně jednoduché a nenáročné schéma na výsadbu nových stromů ve městě, například ve společných vnitroblocích, dvorcích na předzahrádkách, které dovolí zapojit se skutečně komukoliv,” říká ministr životního prostředí Richard ministr Brabec.

Ministerstvo už na stránkách zveřejnilo text výzvy programu. Se svými projekty se mohou přihlásit jednotlivci, občanská sdružení, města i firmy. Uzavřený je program pouze pro politická hnutí. Program bude otevřený od 14. října letošního roku do konce měsíce. Pro přihlášení je nezbytné zaregistrovat se na stránkách Sázíme budoucnost.

Jeden strom za 1500 – 4000 korun, projekty od 20 tisíc do čtvrt milionu

Pravidla výzvy dávají dobrovolníkům, kteří by se rozhodli sázet stromy, celkem jasné mantinely. Stát podpoří projekty od 20 tisíc do 250 tisíc korun. A za výsadbu jednoho stromu dá 1500, 3000 nebo 4000 korun podle velikosti a obvodu kmínku v jednom metru výšky (od 8 do 12 a více cm). Je tedy jasné, že celý projekt cílí na větší projekty a na výsadbu vzrostlejších stromů, než je vhodné pro jednotlivce nebo menší skupiny. Jde spíše o podporu komunit, které mají dostatečné zázemí, nebo ještě lépe obecních či městských projektů.

Stát zadotuje všechny potřebné výdaje včetně nákupu potřebného vybavení a u každého vysazeného stromu navíc dodá 1000 korun na zajištění dostatečné zálivky než se strom vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám uchytí. Celkem tedy za vynaložených 100 milionů může stát pomoci s výsadbou 40 tisíc stromů – to je asi dvojnásobek stromů, které jsou v pražském parku Stromovka.

Vše pod taktovou neziskové organizace Nadace Partnerství

S výběrem míst pro sázení stromů se státní podporou by komunitám i obcím měla poradit Nadace Partnerství na stránkách Sázíme budoucnost. Ta by měla být schopná pomoci i s výběrem vhodných dřevin pro danou oblast.

A jaké jsou podmínky pro získání dotace? Každý žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost. Musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu, výsadbu může provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku a celá výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.

Mohlo by to skoro vypadat, že vláda využívá neziskové organizace k naplnění vlastních cílů, nebo naopak nadace využívá nepřiměřenou podporu současné vlády. V posledních letech se totiž rozběhla celá řada projektů s cílem zmírnit dopady klimatické změny pomocí výsadby stromů, ani jeden však dosud podobnou podporu vlády nezískal. A ani Nadace partnerství neprošla v tomto případě žádným výběrovým řízením.

Pražští Piráti slibují milion stromů bez podpory státu

Stát není jediný, ani první, kdo se přihlásil k výsadbě stromů náhradou za zhoršující se klimatické podmínky. Prvními byli pražští Piráti. Ti si jako předvolební slib vytýčili cíl zasadit na území hlavního města v příštích osmi letech milion stromů – za každého občana hlavního města jeden. Pro srovnání – milion stromů je pětinásobek Stromovky.

A zatím se jim to skoro daří. Za první čtyři roky vládnutí už pražští radní nechali vysázet 420 tisíc stromů. Nyní jsou v polovině svého období a pokud v závěru trochu přidají, mohli by se k milionu přiblížit.

Zatím stromy Praha vysazovala především v okrajových čtvrtích, nyní se chce vrátit do centra města a pokusit se zapojit komunity v jednotlivých čtvrtích. Výsadbu bude podporovat i finančně, zatím ale není jisté, jakou částkou.

Komentáře nejsou povoleny.