Největší správce aktiv světa BlackRock ruší přímé investice do uhlí

Firmy, které ignorují zavádění klimatických opatření nebo se podílejí na vypouštění škodlivých emisí, budou mít stále obtížnější přístup k penězům. Společnost BlackRock, největší správce aktiv na světě, jež obhospodařuje aktiva ve výši 7 bilionů dolarů, ukončí přímé investice do všech firem, které generují více než čtvrtinu svých příjmů z uhlí. A od každé společnosti do níž vkládá prostředky klientů, chce plány pro naplnění Pařížské dohody o klimatu.

Ve svém každoročním dopise klientům (odkaz najdete zde) to napsal Larry Fink, předseda představenstva a generální ředitel společnosti BlackRock. “Důkazy o klimatickém riziku nutí investory přehodnotit základní předpoklady o moderním financování,” uvedl. Změny klimatu přitom označil za klíčový faktor ovlivňující ekonomický růst, hodnoty aktiv i chování finančních trhů.

Fond zůstane i nadále jedním z největších investorů ve společnostech vyrábějících fosilní paliva, jako jsou ropné nebo plynárenské giganty. Rozhodnutí největšího fondu světa by ale mohlo přimět další manažery, aby při rozhodování o financích brali v úvahu klimatická rizika.

Šéf největšího světového peněžního manažera věří, že prohlubující se klimatická krize přinese zásadní změnu financování. Ta bude znamenat především výrazné přerozdělování kapitálu, které se uskuteční “dříve, než se očekávalo.” “Kapitálové trhy pracují s očekávanými riziky s předstihem. V přerozdělování kapitálu tedy zaznamenáme významné změny mnohem dříve a rychleji, než v samotném klimatu,” upozornil Fink.

BlackRock bude od firem vyžadovat účetnictví podle přísnějších standardů

Larry Fink píše na začátku každého roku dva dopisy. Jeden je určený klientům a druhý generálním ředitelům. V něm byl ještě konkrétnější a zdrůraznil, že BlackRock bude při posuzování rizik spojených s klimatickými změnami nekompromisní (dopis manažerům najdete zde). Každá společnost, do níž bude investovat prostředky svých klientů, bude procházet důkladnou kontrolou.

“Budeme stále více nakloněni hlasovat proti ředitelům vedení a představenstev společností, které nebudou zveřejňovat informace o udržitelnosti, obchodních praktikách a plánech,” varoval Fink v dopise generální ředitele. Připomněl, že loni BlackRock hlasoval proti nebo zamítl návrhy 4 800 manažerů ve 2 700 různých společnostech. 

Společnostem, do jejichž akcií nebo dluhopisů ukládá BlackRock prostředky svých klientů, dává Fink v dopise jasné podmínky. Do konce letošního roku musí každá firma zveřejnit informace podle standardů účetnictví pro udržitelnost (SASB) pro dané odvětví. A k tomu ještě rizika spojená s klimatem. Zpráva musí obsahovat i plán provozu, v němž je dosaženo cíle Pařížské dohody omezit globální oteplování na méně než dva stupně Celsia.

“Farmaceutická společnost, která bezohledně zvyšuje ceny, těžební společnost, která nedbá na rizika, banka, která nerespektuje své klienty – tyto společnosti mohou v krátké době maximalizovat své výnosy. Jak se ale znovu a znovu přesvědčujeme, tyto strategie v dlouhodobé perspektivě ničí hodnotu investice pro akcionáře. Naproti tomu jasně definovaná společenská odpovědnost pomáhá firmám těsněji se spojit se svými zákazníky a lépe se přizpůsobit měnícím se požadavkům celé společnosti. Účelem je nakonec motor dlouhodobé ziskovosti,” vysvětlil Fink v dopise generálním ředitelům.

BlackRock se svým prohlášením připojil k výzvě 631 světových investorů reprezentujících aktiva ve výši 37 bilionů dolarů. Ti prosazují pravidla odpovědného investování v souladu se strategií Pařížské dohody omezit globální oteplování na méně než dva stupně Celsia. Jejich cílem je vytvořit soustředěný tlak na velké znečišťovatele k zavádění potřebných opatření k přechodu na bezemisní ekonomiku (podrobnosti najdete zde).