IEA: Nízkoemisní budovy uspoří 5 bilionů dolarů

Pro přechod na nízkoemisní energetiku je klíčové snížit spotřebu budov. Tvrdí to alespoň poslední zpráva Mezinárodní energetické agentury IEA. Budovy jsou hned po průmyslu druhým největším znečišťovatelem planety. Jsou zodpovědné za větší znečištění než celosvětová doprava.

Budovy hrají klíčovou roli v přechodu k čisté energetice a snížení globálních emisí, říká nová studie s názvem Perspektivy přechodu na čistou energii, kterou vydala Mezinárodní energetická agentura IEA. Potřebné změny přinesou jednak zvýšení komfortu a kvality vnitřního prostředí pro uživatele, dostaví se ale i finanční efekt. Domácnosti mohou podle zprávy globálně uspořit na nákladech za energie do roku 2050 plných pět bilionů dolarů. pokud se s přechodem k vysoce energeticky účinným budovám začne co nejdříve.

Dostupná stavebně-technická opatření mohou snížit emise CO2 z budov a zároveň zlepšit komfort a kvalitu vnitřního prostředí. I přes takřka dvojnásobný globální nárůst podlahové plochy do roku 2050 lze díky výstavbě budov s nulovou spotřebou energie a důkladné renovaci těch současných snížit spotřeby energie o 30 %. Další snížení spotřeby přinese zvýšení účinnosti klimatizací, a to přesto, že klimatizaci bude využívat dalších 1,5 miliardy domácností. Tepelná čerpadla mají podle studie ambici snížit spotřebu energií pro vytápění více než čtyřikrát. A solární vytápění by mělo zajistit komfort pro tři miliardy lidí.

Investiční příležitosti za 270 miliard dolarů ročně

Obrovský potenciál vidí agentura také v inteligentních systémech pro řízení spotřeby elektřiny. Právě kvůli vyšší spotřebě elektřiny v moderních budovách narůstá znečištění nejvýrazněji. Podíl elektřiny na spotřebě energií vzrostl z 33 % v roce 2017 na 55 % v roce 2019. Studie předpokládá, že v roce 2050 bude mít více než miliarda budov na světě inteligentní řízení spotřeby. A v kancelářích i v domácnostech bude přes 11 miliard inteligentních spotřebičů. To umožní dálkově odkládat spotřebu z energetických špiček na vhodnější dobu a maximalizuje tak využívání obnovitelných zdrojů.

To všechno bude ovšem něco stát. IEA odhaduje, že si závádění nízkoenergetických technologií v budovách a rekonstrukce těch současných vyžádá každoroční nárůst investic v průměrném objemu 270 miliard dolarů ročně. Ve srovnání se 4,9 biliony dolarů, které jdou každý rok do globální výstavby, není toto číslo nijak vysoké. Pokud bychom to měli zjednodušit, tak si za nízkoenergetické bydlení nebo kancelář připlatíme necelých šest procent běžné ceny stavby. Spotřebitelé oproti současnému stavu ušetří zhruba 30 procent výdajů za energie. V roce 2050 to podle studie bude kumulativně pro celý svět částka v hodnotě 5 bilionů amerických dolarů.

Vliv vládních politik, regulace a ekonomických pobídek, je pro přechod k udržitelným budovám rozhodující, soudí studie IEA. Státy mohou při bezodkladném přijetí závazných standardů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. Politická podpora zajistí jednodušší přístup k financování, sníží rizika pro investice do úsporných budov a tím nižší náklady pro přechod k čisté energetice.

Celá studie Mezinárodní energetické agentury je volně ke stažení (v angličtině) zde: https://www.iea.org/publications/reports/PerspectivesfortheCleanEnergyTransition/