EU se zalesňuje, její lesy ale pohltí jen 11 procent emisí. Jak je na tom ČR?

Lesy tvoří důležitou část evropského ekosystému

Evropská Unie bude v následujících letech více podporovat zalesňování svého území. Lesy vnímá jako důležitý v boji proti nadcházející změně klimatu. Poslanci Evropského parlamentu požadují, aby každá země byla povinna vyrovnávat změny ve využívání půdy, které vedou k vyšším emisím, lepším řízením nebo výsadbou nových lesů.

Evropskou Unii pokrývají ze 43 procent lesy. Téměř polovina unijního území je tedy zalesněná. Lesy přesto dokáží pohltit jen zhruba desetinu vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého. Přesněji 10,9 procenta. Proto se Evropská komise snaží podporovat další rozvoj lesů. Od roku 1990 do roku 2015 přibylo v EU 11 milionů hektarů lesa – to je téměř čtyřnásobek lesní plochy v České republice.

Lesy jsou v zemích EU rozprostřeny velmi nerovnoměrně. Pouhých sedm států představuje 70 procent zalesnění unie – Finsko, Francie, Itálie, Polsko, Španělsko a Švédsko. Na zbytek území, včetně České republiky, připadá tedy pouze třicet procent lesů. Mezi zalesněná území se v tomto případě počítá i městská zeleň.

Co se týče zalesněnosti, pokrývají lesy největší podíl území ve Švédsku (70%), Finsku (68%), Slovinsku (63%) a ve Španělsku (55%). Naopak nejméně lesů má Malta, která vykazuje statistickou nulu, následuje Nizozemí (9%), “zelené” Irsko (11%) a Velká Británie (13%). Česká republika, kdysi neprostupné území, jemuž se vyhýbaly i římské legie, je se svými 34 procenty zalesněného území pod průměrem.

191 stromů na obyvatele České republiky

Celková plocha lesa v České republice dosahuje podle údajů z roku 2014 2,9 milionu hektarů. To je téměř rozloha Belgie, nebo chcete-li 4,2 milionu fotbalových hřišť. Nejvyšší lesnatost má Karlovarský a Liberecký kraj, nejméně lesů je v Praze a na jižní Moravě.

Analytici ze společnosti Czech Forest dokázali podle objemu dřeva odhadnout i celkový počet stromů (od 7 cm tloušťky kmene). Podle nich je v našich lesích 2 027 945 408 stromů. Tedy přibližně 191 stromů na jednoho obyvatele. Pokud bychom všechny stromy naráz vykáceli a naložili na kamiony, potřebovali bychom jich téměř 32 milionů. Kdyby se seřadily za sebou, vznikla by fronta dlouhá 512 tisíc kilometrů, která by třináctkrát obepnula rovník.

V současné době české lesy trpí kůrovcovou kalamitou. Škody jen za letošní rok odhadují na 40 miliard korun. Situace se zhoršuje především kvůli mírnějšímu klimatu, které vyhovuje množení kůrovce, ale i kvůli nevhodné skladbě dřevin. Kalamitě nahrává, že v mnoha lesích jsou jehličnaté monokultury stejného stáří.

Před lesníky je s přicházející změnou klimaty důležitý úkol – změnit skladbu lesů tak, aby stromy zapadaly do svého prostředí – v nižších polohách smíšené lesy s převahou těch listnatých. V současné době převažují jehličnaté lesy, které zabírají 57,8% území lesa. Nejvíce jehličnanů je přitom v kraji Vysočina – přes 75 procent.

Komentáře nejsou povoleny.