Jak vyřešit nedostatek roušek? Vědci z Techniceké univerzity v Liberci je začali vyrábět sami.

Místo výzkumu roušky. Univerzitní startup vyrábí z nanovláken materiál pro 1000 roušek denně.

Není to startup v plném slova smyslu – spíš improvizovaná univerzitní manufaktura. Materiál vzniká na dvou výzkumných strojích úplně novou technologií a výroba se tak zároveň prolíná s výzkumem. Při

Čtěte více