fotovoltaické panely

Česká republika by měla při stanovování svých cílů v oblasti energetické politiky více akcentovat obnovitelné zdroje energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu vyzvala skupina 24 senátorů z klubů Starostů a nezávislých, KDU-ČSL, ČSSD a Senátor 21. Ministerstvo by podle nich mělo upravit Národní klimaticko-energtický plán tak, aby více posílilo budoucí význam obnovitelných zdrojů.

Plán vznikl na základě českých závazků vůči Evropské unii a obsahuje závazky v oblasti energetiky a ochrany klimatu, které chce Česko splnit do roku 2030. Senátoři ale tvrdí, že dokument je málo ambiciózní. Česká republika se chce v plánech pro několik příštích desetiletích vydat cestou navyšování podílu jaderných elektráren. Senátoři ale požadují, aby více akcentovali obnovitelné zdroje energie.

Chtějí například, aby ČR zvýšila svůj cíl v podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie z nynějších 20,8 procenta na 24 procent. Podobné výhrady přitom měla k Národnímu plánu i Evropská komise, která Česku v červnu doporučila, aby cíl dosáhl úrovně alespoň 23 procent. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v uplynulých týdnech opakovaně uvedl, že Česko navýší svůj plánovaný cíl na 22 procent.

Senátoři podpořili vznik energetických komunit

Senátoři žádají i zvýšení cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny. Podle nich by se Česko mělo zavázat, že se tento podíl do roku 2030 zdvojnásobí proti současnosti. Ministerstvo průmyslu by podle senátorů mělo také více zapojit města a obce do rozvoje obnovitelných zdrojů, a posílit tak jejich energetickou soběstačnost.

“Považujeme za přirozené, aby byla do rozvoje OZE zapojena veřejnost a z nových možností energetické transformace profitovala. Zejména obce, města nebo i celé regiony by měly posilovat svou energetickou soběstačnost a ekonomicky profitovat z rozvoje obnovitelných zdrojů, jako se to děje v zemích západní Evropy,” informují senátoři.

Komunitní výroba elektřiny patří v Evropské legislativě k velmi sledovaným tématům (psali jsme zde). Malí výrobci elektrické energie, kupříkladu družstevní nebo komunitní společenstva, by měli mít na trhu s energiemi podle legislativy stejné možnosti jako velcí hráči. Česká republika však ve svém balíčku opatření do roku 2030 se vznikem komunitních výrobců vůbec nepočítá.

„Náročnost cesty k uhlíkové neutralitě nesmí být apriorním důvodem pro odmítání přechodu na čistší výrobu energie, e-mobilitu nebo větší energetickou efektivitu. Jsme přesvědčeni že by mělo být v národním zájmu a strategickým cílem země rozvoj moderních a čistých technologií podporovat,“ uvedli senátoři.

Podle dohody členských států by Evropská unie měla do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 32 procent, zlepšit energetickou účinnost o 32,5 procenta a snížit emise oxidu uhličitého nejméně o 40 procent.

Pod výzvou jsou podepsáni senátoři: David Smoljak, Jitka Seitlová, Tomáš Goláň, Lukáš Wagenknecht, Petr Orel, Přemysl Rabas, Václav Láska, Ladislav Kos, Petr Šilar, Šárka Jelínková, Václav Chaloupek, Václav Hampl, Renata Chmelová, Mikuláš Bek, Anna Hubáčková, Jaromíra Vítková, Marek Hilšer, Jiří Vosecký, Miluše Horská, Alena Dernerová, Patrik Kunčar, Jiří Dienstbier, Alena Šromová, Lumír Kantor.