Znáte svoji uhlíkovou stopu? Víte, jaké množství skleníkových plynů vypouštíte do atmosféry, vy sami, osobně? Možná budete překvapeni. Aplikace, která má po rozšířeních chytrých ledniček a smart bydlení ambice stát se nedílnou součástí vašich chytrých hodinek stejně jako krokoměr nebo měřič kalorií, vám podá poměrně vyčerpávající, a pro mnohé jistě i šokující přehled.

Obecně řečeno je uhlíková stopa měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Její výpočet se zaměřuje na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou, jídlem, bydlením atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2 e), udává se v hmotnostních jednotkách – gramech, kilogramech a tunách. Uhlíková stopa je tedy množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných za určitou dobu.

Aplikace, kterou vytvořila nezisková organizace CI2, O.P.S. spolu s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy university a s finanční podporou Technologické agentury ČR je takzvanou beta verzí. To znamená, že ji tvůrci neustále doplňují. Po zodpovězení několika bloků otázek ohledně vaší spotřeby elektřiny, tepla a životního stylu vám poskytne hrubý náčrt vaší osobní uhlíkové stopy.

Ta se skládá ze dvou částí. Primární, neboli přímá stopa je množství emisí uvolněných spalováním fosilních paliv včetně dopravy a spotřeby energie domácnostmi. Tyto činnosti můžete přímo kontrolovat a měnit. Například spotřebou energií nebo volbou dopravy. Sekundární, tedy nepřímá stopa, je množství emisí uvolněných při výrobě a likvidaci výrobků, které používáme.

Jak se zbavit uhlíkové stopy

Nezisková organizace CI2 nabízí nejen výpočet osobní uhlíkové stopy, ale umí také vypočítat uhlíkovou stopu různých událostí, jako jsou konference, setkání, festivaly a podobně, nebo uhlíkovou stopu obcí a měst.

Ti, kteří se chtějí své uhlíkové stopy zbavit úplně, nebo ji alespoň snížit, mají navíc možnost připojit se k některému z offsetových programů. Ty jsou zaměřené především na výsadbu stromů, které oxid uhličitý absorbují a využívají je především firmy, které chtějí chránit životní prostředí, při pořádání různých akcí. Program už využily například společnosti Skanska, Finidr nebo pražská pobočka Vienna Insurance group.

Své osobní uhlíkové stopy se můžete zbavit i vlastními silami. Obecně se má za to, že k tomu, aby člověk eliminoval své celoživotní emise oxidu uhličitého, měl by vysadit nejméně čtyři stromy. Nejlépe listnaté. Plně vzrostlý buk absorbuje každoročně kolem tuny prašného spadu za rok, odpaří 400 litrů vody denně, ochladí okolní prostředí v průměru o tři stupně Celsia a za hodinu vyprodukuje 1,7 kilogramu kyslíku, což je množství, které vystačí pro deset lidí na 24 hodin.

Kalkulačku své osobní uhlíkové stopy najdete na www.uhlikovastopa.cz.