Počerady prodá ČEZ nejspíš skupině Sev.en Energy Pavla Tykače

Prodej Elektrárny Počerady ostře napadají elkologové

Hnědouhelná elektrárna Počerady bude mít od začátku roku 2024 nového majitele. Skupinu Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na základě dříve podepsané smlouvy získá ČEZ za elektrárnu dvě miliardy korun. Proti prodeji protestují ekologové.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let. Její součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny. Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. O druhé musí být jasno letos. A ČEZ chce zatím elektrárnu prodat – kvůli útlumu uhelných elektráren.

Elektrárna Počerady svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Plánovaný prodej elektrárny ostře napadají ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ a že nový vlastník nebude investovat do technologií vedoucích k plnění nových emisních limitů. Toto pondělí ekologové uspořádali happening před budovou ČEZ. Zástupcům ČEZ předali petici s více než 10.000 podpisy proti prodeji elektrárny.

Nebezpečné Počerady by měly zůstat v rukou ČEZ, soudí ekologové

Znečištění z uhelné elektrárny Počerady podle Greenpeace způsobí 111 předčasných úmrtí ročně nejen na Mostecku, ale i v dalších oblastech ČR a za jejími hranicemi. Oblast jihovýchodně od elektrárny (směrem na město Louny a přilehlé vesnice) je nejvíce zasažena spadem toxické rtuti, její množství se pohybuje nad úrovní 125 miligramů na hektar za rok. Při takovém množství rtuti už dochází k akumulaci škodlivého množství ve vodních rostlinách a živočiších. Odhalilo to podrobné modelování šíření znečištění ovzduší, které provedl expert Greenpeace z Global Air Pollution Unit. 

Elektrárna Počerady je podle Greenpeace v České republice největším zdrojem znečištění ovzduší v kategorii uhelných elektráren. Emise látek znečišťujících ovzduší, zejména mikroskopických prachových částic PM2,5 a emisí oxidu dusičitého (NO2), zasahují řadu lidí a zvyšují riziko onemocnění jako jsou mozkové příhody, rakovina plic, dýchací choroby u dospělých i onemocnění dýchacího traktu u dětí. V roce 2017 byla elektrárna podle výsledných výpočtů odpovědná nejen za spad rtuti a 111 předčasných úmrtí, ale také za 1 694 astmatických záchvatů, 48 nových případů chronické bronchitidy, 80 hospitalizací a přes 45 000 dnů pracovní neschopnost.

Proti prodeji jsou i obyvatelé okolních obcí

Ekologové, ale i řada zástupců místních samospráv je přesvědčena, že Počerady by měly zůstat v rukou společnosti ČEZ, která by elektrárnu měla v souladu se svou politikou postupně uzavřít.

“Útlum výroby elektrické energie a provedená opatření ke snižování emisí z uhelné elektrárny Počerady lidé žijící v okolí vnímají a prakticky pociťují. Proto dění okolo Elektrárny Počerady sledujeme velmi pozorně. Záruku toho, že trend útlumu výroby bude pokračovat, vidíme právě v tom, že nedojde ke změně vlastníka a že zůstane v rukách společnosti ČEZ, aby Česká republika byla schopna zajistit omezování negativních dopadů na klimatické změny nejen proto, že se k tomu zavázala, ale proto, že je to důležitý krok k ozdravení prostředí, ve kterém žijeme,” vysvětluje například Ivana Sihlovcová, starostka Dobroměřic u Loun.