Nové Dukovany: účet zaplatí stát, zisky shrábne ČEZ a rizika ponesou spotřebitelé, varují odpůrci

Váda schválila průlomový zákon o podpoře jádra. Pokud projde sněmovnou, umožní výstavbu dalšího jaderného bloku v Dukovanech a nejspíš i v Temelíně. Účet zaplatí stát, zisky si odnese energetická společnost ČEZ. Prakticky veškerá rizika ponesou spotřebitelé. Vláda přitom v materiálu nevylučuje ani podporu výstavby dalších jaderných elektráren.

Hned druhý den po schválení zákona podepsal ministr průmysl Karel Havlíček s energetickou společností ČEZ další smlouvy. Vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022, tendr chce vypsat letos v prosinci.

Vše se dělá ve spěchu – zákony se připravují ve zrychleném režimu a řada dohod mezi státem a energetickou společností je tajných. Jedním z největších problémů je ale podle odpůrců samotné financování celé stavby. Případné prodražení stavby by totiž měli zaplatit spotřebitelé ve vyšších cenách elektřiny.

“Za současných podmínek, zejména selhání na trhu s elektřinou, se ukazuje, že bez garance politicko-legislativních rizik a také bez garance návratnosti by projekt nového jaderného zdroje (resp. projekt jakéhokoliv bezemisního zdroje základního zatížení nebyl) vůbec realizovatelný, soukromý investor by k němu nepřistoupil,” vysvětlují autoři vládního návrhu.

Cena je nejistá, varují odpůrci a připouští to i zástupci státu

Odpůrci navrženého způsobu financování stavby nového reaktoru, k nimž na parlamentní půdě patří především Piráti spolu se Starosty a nezávislými odmítají, aby výstavbu nových jaderných bloků Dukovan za 160 miliard korun dotovali občané prostřednictvím příplatků na energiích. Podle nich chybí i jakékoliv kvalifikované odhady, jak vysoké by tyto příplatky měly být. Vláda navíc odmítá zveřejnit informace okolo Dukovan a to i přesto, že o ně už minulý týden Piráti společně se Starosty a nezávislými žádali.

„Ministr Karel Havlíček z ANO tvrdí občanům, že budou kvůli dostavbě reaktoru doplácet navíc jen jednotky stovek korun ročně za rodinu. To ještě prý jen v nejhorším případě. Nový blok v Dukovanech se totiž podle něj finančně vyplatí. Řada expertů ale označuje odhady cen elektřiny na desetiletí dopředu za čiré spekulace, což se v minulosti několikrát potvrdilo. Reálně tak hrozí, že spotřebitelé zaplatí navíc ne několik stovek, ale klidně i tisíc korun ročně. To pokud dojde k nepříznivému vývoji cen. Samotný výpočet nákladů projektu je navíc podle názoru odborníků výrazně podhodnocený. Celkové náklady výstavby mohou být výrazně vyšší,“ vysvětluje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na reálnou možnost prodražení celého projektu upozorňuje ve svých připomínkách k zákonu o podpoře jádra i ministerstvo financí: “Upozorňujeme, že pokud se realizační cena odvíjí od nákladů a přiměřeného zisku vzhledem k objemu kapitálu, na straně regulovaného podniku vyvstanou silné motivy k tzv. přeinvestování, a tím zvyšování celkového zisku. K uvedenému došlo v případě britské výstavby Hinkley Point C, kde byly také použity deriváty CfD (Contract for Difference) – investiční náklady byly v průběhu výstavby zvýšeny o cca 87 mld. Kč. Podobný případ nastal také ve slovenské elektrárně Mochovce, kde investiční náklady narostly dvojnásobně. ČR si musí být tohoto neblahého jevu vědoma a zohlednit rizika možného prodražení výstavby již v zákonné úpravě. Předložený zákon stanovuje realizační cenu velmi obecnou a vágní formou. Riziko opakování příkladů ze zahraničí je tak v ČR téměř hraničící s jistotou,” uvádí ministerstvo financí.

Na případné prodražení doplatí pouze spotřebitelé

Hlavním ustanovením zákona je závazek státu platit nejméně 30 let za elektřinu vyrobenou v nových jaderných elektrárnách provozovatelům těchto zdrojů cenu, která pokryje náklady provozovatele a přiměřený zisk. Zákon přitom nestanoví horní limit, kterého cena může dosáhnout.

„Způsob, jakým se k tomuto projektu postavila vláda, může výstavbu moderního jaderného bloku v Dukovanech ohrozit, pokud nebude notifikován Evropskou komisí. Stavba takového rozsahu musí být navíc maximálně transparentní, pod kontrolou veřejnosti a musí nad ní být široká shoda. To se v současnosti neděje. Všechny možné scénáře totiž budou mít dopad na veřejné finance nebo ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jak velký, to je právě otázkou vhodně zvoleného postupu, tedy investorského i dodavatelského modelu a financování,” varuje poslanec za Piráty Petr Třešňák.

Zatím tedy není jasné, jaká část nákladů na podporu nových jaderných bloků se promítne do plateb za elektřinu a jakou pokryje státní rozpočet. Kolik zaplatí odběratelé elektřiny bude v kompetenci Energetického regulačního úřadu. Cena, kterou bude stát provozovatelům jaderných elektráren garantovat, bude sjednávána samostatně u konkrétních projektů a zákon ji neupravuje. Pro cenu elektřiny z nového bloku v Dukovanech bude rozhodující smlouva mezi státem a ČEZ, která by měla být podepsaná až v roce 2024. Stát si je možného rizika vědom a vláda slibuje, že v případě vysokého nárůstu doplatků kvůli jádru bude cenu elektřiny sociálně slabším rodinám dotovat.