Norové šokují: do roku 2050 bude 80 % energie z obnovitelných zdrojů

Není to projekce norských představ o domácí energetice. Jde o globální, tedy celosvětová čísla. V našich podmínkách něco nepředstavitelného. Už v roce 2035 se solární energie stane největším zdrojem energie a do roku 2050 pokryje 40 % celosvětové výroby. Vítr pokryje dalších 30%. Spotřeba elektřiny do roku 2050 vzroste na dvojnásobek, spotřeba ropy ale klesne o 43 procent.

Takový je scénář nízkých emisí, který každoročně připravuje norská společnost Statkraft. Firma scénáře používá pro posuzování vlastních investic. V posledním scénáři pro rok 2019 je hned několik poměrně překvapujících závěrů poznatků. Tím nejzásadnějším je asi rada, aby Evropa zachovala reálný cíl na udržení růstu průměrných teplot o 1,5 stupňů Celsia.

Letošní studie mimo jiné vychází i z nejnovějších poznatků klimatologů, že Evropa se otepluje rychleji, než se čekalo a jde tedy nejspíš i o vliv cyklické klimatické změny. Její zákonitosti zatím úplně neznáme (viz.Enmag.cz) a firma tedy radí, aby se cílem evropských plánovačů stalo udržení růstu průmětné teploty na úrovni 1,5 stupně, což vyjde na 1 procento HDP evropského hospodářství.

Vláda elektromobilů

Z hlediska snížení emisí a přechodu na enviromentální ekologii se ani po snížení cílů nic podstatného nemění. Drtivou převahu budou i díky klesajícím cenám získávat obnovitelné zdroje. Do roku 2050 klesne globální znečištění skleníkovým plynem oxidu uhličitého o plných 44 procent.

Důležitý je radikální pokles ceny obnovitelných zdrojů. Podle předpokladů společnosti Statkraft, která je největším producentem obnovitelné energie v Evropě, se sníží cena solární elektřiny spolu s bateriovými systémy do roku 2050 o plných 60 procent. Tento impuls bude dál posilovat vliv obnovitelných zdrojů a jejich využívání.

Nové osobní automobily už podle studie budou na bázi elektro nebo hydrogenových pohonů téměř ze sta procent – na celosvětové úrovni. Nákladní doprava bude trochu pozadu, ale celkově se bude vše posouvat k elektrifikaci. Elektrický pohon se má cenově vyrovnat dieselovým motorům už u roce 2025. A pak už bude na jednotlivých státech, jak se se situací a zvýšenou spotřebou elektřiny v dopravě vyrovnají.

Nejšpinavější oblast kontinentu

Česká republika má na podobný scénář díky plánovanému rozvoji jaderné energetiky poměrně výrazné rezervy. I po roce 2050 však bude podle Norů náš stát patřit mezi energeticky “nejšpinavější” oblasti Evropy.

To připouští i současná energetická politika státu. Ta zatím definitivně nerozhodla o utlumení uhelných elektráren, přestože původní plány s tím počítaly. Nyní o tom má rozhodnout krkolomně sestavovaná vládní komise evidentně s politickým zadáním. I tak se zdá, že minimálně jedna uhelná elektrárna vypouštějící škodlivé látky do ovzduší, bude fungovat po roce 2050 – nedávno modernizovaná elektrárna Ledvice.

Norové ve své studii předpokládají, že zdrojem, který bude v roce 2050 zatěžovat životní prostředí, už nebude uhlí, ale zemní plyn. Spolu s uhlím a ropou budou využívané především k vytápění budov a v průmyslu. Státy ale musí podle nich přechod na minimalizaci uhlíkových emisí vhodně podpořit. Což v reálu vyjde levněji, než kdyby politici nedělali nic a hospodářství čelilo změně klimatu bez potřebných podpor, především v oblasti dopravy a zvyšování energetické účinnosti.

Vzhledem k výhodnosti terénu k využívání vodních zdrojů elektřiny a okolním nalezištím zemního plynu patří Norové k nejoptimističtějším zastáncům obnovitelných zdrojů a “čisté” energetiky v Evropě i na světě. Jejich cíle se občas nestřetávají s kontinentální realitou. Na druhou severoevropský trh s energiemi patří k nejstarším na světě a tamní firmy mají reálně asi největší zkušenosti s víceméně liberálním přístupem výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů a jeho nástrahami.