Havlíček: Nové jaderné bloky budou v Dukovanech i v Temelíně

temelin

Bez jádra to nepůjde, tvrdí ministerstvo průmyslu a obchodu. V nové analytické zprávě ukazuje, že bez nových velkých elektráren bude země už po roce 2030 závislá na dovozu elektřiny ze zahraničí. Obnovitelné zdroje nebudou po ukončení provozu uhelných elektráren zdaleka stíhat pokrýt spotřebu. Ekologické organizace s tímto hodnocením dlouhodobě nesouhlasí.

Historie se opakuje. Když se na začátku devadesátých let rozhodovalo o tom, zda bude dokončena jaderná elektrárna Temelín, objevila se řada studií, podle nichž bude Česká republika v případě zastavení stavby po roce 2020 bez proudu. Rok 2020 se blíží a náš stát patří mezi největší exportéry elektřiny na světě. Začíná se ale mluvit o výstavbě dalších jaderných elektráren. A objevují se další studie, které obhajují jejich nevyhnutelnost.

Nejnovější pochází z dílny společnosti ČEPS. To je správce přenosové soustavy, který je zodpovědný za bezproblémové dodávky elektřiny na trasách velmi vysokého napětí v celé zemi. Podle této zprávy se v případě útlumu uhelných elektráren a odstávky dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany kvůli údržbě a prodloužení životnosti stane po roce 2030 Česká republika závislá na dodávkách elektřiny ze zahraničí. Po roce 2040 by mohla dovážet z ciziny až 30 terawatthodin, což je téměř polovina tuzemské spotřeby.

Dva scénáře, moře čísel

Zpráva s alarmujícím označením MAF CZ pracuje se dvěma scénáři. První, s překvapujícím označením A počítá s celkovým útlumem na fosilních zdrojích ve výši 6 342 MW a poklesem instalovaného výkonu jaderných elektráren na výši 2 137 MW a s rozvojem obnovitelných zdrojů (FVE a VTE) ve výši 6 560 MW.

Scénář B (nízkouhlíkový) zahrnuje celkový útlum na uhelných zdrojích ve výši 7 818 MW. Instalovaný výkon jaderných elektráren a OZE jsou stejné jako v případě scénáře A. V obou scénářích se už nepočítá s provozem jaderné elektrárny Dukovany a naopak se zahrnuje rozvoj elektromobility a akumulace. 

Scénáře energetické bilance v letech 2030 a 2040 podle ČEPS. (Zdroj:ČEPS)

„Výsledná bilance pro ČR vychází v obou scénářích jako výrazně deficitní, ČR by se tak od roku 2030 postupně začínala stávat závislou na dovozu elektrické energie ze zahraničí. Vlivem odstavování konvenčních zdrojů by tak došlo k zásadní změně bilance oproti současnému stavu, kdy elektřinu vyvážíme. Česká republika by k roku 2040 naopak sama potřebovala import elektřiny 23 TWh ve scénáři A a až 30 TWh ve scénáři B,“ upozorňuje předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. 

V roce 2040 až 151 dní s rizikem, že budeme bez proudu

V rámci MAF CZ 2019 se sleduje i ukazatel „Loss of Load Expectation“ (LOLE). Ten znamená počet hodin, kdy je v daném období spotřeba vyšší než předpokládaná výroba včetně importu a včetně požadavků na potřebné rezervy pro regulaci soustavy. Už v roce 2030 LOLE při scénáři A vychází v průměru na 256 hodin (11 dní), v roce 2040 by se mohlo jednat o 678 hodin (29 dní). Druhý scénář, nazvěme ho ekologický, dokonce říká, že by se riziko nepokrytí spotřeby elektrické energie dodávkami v roce 2040 mohlo týkat celkem až 3 622 hodin, tedy jen těžko uvěřitelných 151 dní.

“Zajistit dostatek elektrické energie je přitom naprosto klíčové pro zachování chodu státu. Jak je z údajů ČEPS zřejmé, není čas ztrácet čas. Chybějící výrobní zdroje elektrické energie musíme nahradit tak, aby Česká republika byla energeticky soběstačná, dodávky elektrické energie byly bezpečné a nehrozily výpadky dodávek,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává:  „Činíme pro to konkrétní kroky. V souladu s evropskou legislativou připravujeme tzv. strategické rezervy pro roky 2025-2035, dokončili jsme novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, díky které se mají nově podporovat aukce pro obnovitelné respektive podporované zdroje energie. Zejména  máme ale jasný jízdní řád dostavby jaderných zdrojů, podle kterého intenzivně a průběžně připravujeme výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A během dalších pěti let se musí otevřít diskuse nad dalšími bloky v Temelíně. Jádro v České republice umíme a nezbytně potřebujeme. Od strategické výstavby nových jaderných bloků v ČR nelze ustoupit.“

Vysoká cena jaderných bloků zvýší ceny elektřiny, varují odpůrci

Ekologická hnutí s výstavbou nových jaderných elektráren dlouhodobě nesouhlasí. Pokud podle nich stát rozhýbe podporu obnovitelných zdrojů, může uzavřít všechny uhelné elektrárny v zemi, aniž by to mělo vliv na dodávky elektřiny. Proti stavbě dalších jaderných elektráren hovoří i ekonomické ukazatele – výstavba jaderných zdrojů patří momentálně k nejdražším způsobům získávání elektřiny. Odpůrci další výstavby upozorňují, že pokud má být nová jaderná elektrárna ekonomická, budou se muset zvýšit ceny elektřiny pro konečné spotřebitele nebo je bude muset dotovat stát z daní.