Evropský parlament vzal jádro na milost. Jak hlasovali Češi?

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná energetika získala v Evropě bod k dobru. Evropský parlament včera přijal usnesení, podle něhož jsou pro boj proti změně klimatu nezbytné všechny neuhlíkové technologie, a to včetně těch jaderných.

Usnesení bylo přijato v rámci konference COP25 o změně klimatu, které se uskuteční v Madridu. Vyzývá k tomu, aby evropská ekologická dohoda, kterou oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, zahrnovala cíl snížení emisí o 55% do roku 2030. Tak, aby bylo možné do roku 2050 dosáhnout cíle v oblasti neutrality klimatu.

Co je pro zastánce jaderné energetiky velmi důležité je fakt, že podle usnesení Evropský parlament „věří, že jaderná energie může hrát roli při plnění cílů v oblasti klimatu, protože neemituje skleníkové plyny, a může také zajistit významný podíl výroby elektřiny v Evropě.” Kvůli odpadu, který produkuje, však „Tato energie vyžaduje střednědobou a dlouhodobou strategii, která zohledňuje technologický pokrok (laser, fúze atd.) zaměřený na zlepšení udržitelnosti celého odvětví.“

Původní návrh byl proti jádru

Návrh usnesení předložený Výborem Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) ze 6. listopadu přitom vyzval k postupnému ukončení jaderné energie v EU s tím, že tato technologie, že není „ani bezpečná, ani environmentálně ani ekonomicky udržitelná“. Tento postoj se však do konečného znění nedostal. 

Pozměňovací návrh 38, který místo toho uvádí, že Evropský parlament podporuje jadernou energii, byl schválen 322 hlasy, 298 bylo proti a 45 členů se zdrželo hlasování. U českých europoslanců jádro drtivě zvítězilo. Proti podpoře jaderné energie nebyl podle výsledků hlasování ani jediný. Zdrželi se jen Piráti z Frakce Zelení/ Evropská svobodná aliance Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa.

V Evropské unii je v provozu 126 jaderných reaktorů , které poskytují 26% celkové výroby elektřiny. Jaderná energie však představuje 50% nízkouhlíkové produkce elektřiny v regionu. Využívání jaderné energie v EU každoročně zabraňuje emisím 700 milionů tun oxidu uhličitého.

Zastánci jádra bojují za zvýhodnění technologie

Vítězství v Evropském parlamentu je pro zastánce jaderné technologie nadmíru důležitým krokem. Poslední ekonomické propočty totiž ukazují, že výstavba nových jaderných elektráren není ve srovnání s cenami elektřiny na trhu rentabilní. Že se jednoduše nevyplatí.

Některé studie přitom upozorňují, že výroba elektřiny z jádra je po započtení všech nákladů dražší než výroba z obnovitelných zdrojů. Zastánci této technologie v Evropě proto už několik let volají po stejném zvýhodnění jako mají nebo měly v řadě zemí obnovitelné zdroje.

Pro fanoušky jádra je proto důležitá i další věta usnesení, kde Evropský parlament vyzývá k naléhavému „konkrétnímu jednání … za účelem boje proti změnám klimatu a omezení této hrozby dříve, než bude příliš pozdě“. Parlament požaduje, aby Evropská komise zajistila, aby všechny příslušné legislativní a rozpočtové návrhy byly plně v souladu s cílem omezit globální oteplování pod 1,5 ° Celsia.

Jak si která vláda naléhavost konkrétního jednání vyloží, už je na každé z nich. Pro zastánce jaderných elektráren je důležitý fakt, že jádro bylo usnesením schválené jako nástroj ke změně klimatu.