Evropa by z větru mohla zásobovat elektřinou celý svět

Kontinentální Evropa by mohla z větrných farem vyrábět stokrát více obnovitelné energie než je tomu dnes. Na vhodných místech by se mohly vystavět větrné elektrárny o celkové kapacitě 52,5 terawattů. To by pokrylo energetické potřeby celého světa až do roku 2050.

Tvrdí to alespoň vědci z University of Sussex v Británii a dánské Aarhus University , které své výsledky nedávno zveřejnili v časopise Energy Policy. Analyzovali všechna místa na pevnině, která jsou vhodná pro výstavbu větrných farem a zatím nevyužitá. Podle studie by bylo možné v Evropě teoreticky postavit dalších 11 milionů větrných turbin na pěti milionech čtverečních kilometrech vhodného terénu.

Největší potenciál pro budoucí rozvoj větrné energie mají Turecko, Rusko a Norsko. Západ Evropy má zase dosud nevyužívané kapacity v pobřežních oblastech. Studie se nezabývala politickými riziky, které by pro Evropu plynuly z energetické závislosti na Rusku a Turecku a ani nezohledňovala náklady na výstavu vysokonapěťových sítí pro dopravu energie do celého světa.

Potenciál větru je větší, než se odhadovalo

“Studie není plánem rozvoje, ale průvodcem, který ukazuje, kde je další potenciál a kde jsou vhodné příležitosti. Samozřejmě neříkám, že bychom měli instalovat turbiny na všech identifikovaných místech. Studie však ukázala obrovský potenciál větrné energie napříč Evropou, který je potřeba využít, pokud chceme zabránit klimatické katastrofě,” říká Benjamin Sovacool, profesor energetické politiky University od Sussex.

Výzkum zahrnoval prostorovou analýzu dat geografického informačního systému, který umožnil vyloučit zastavěné oblasti, silnice, vojenské, nebo politicky nevhodné prostory, včetně terénů nevhodných pro výrobu větrné energie. Ukázalo se tak, že potenciál větru je v Evropě mnohem větší, než se původně odhadovalo.

“Kritici budou bezpochyby argumentovat tím, že energie větru na pevnině není kvůli velkým výkyvům schopna vyhovět globální poptávce. Ale i bez zohlednění vývoje větrných turbin v příštích desetiletích je jasné, že větrná energie na moři bude nejlevnějším zdrojem obnovitelné energie. Při zapojení dalších větrných regionů máme v rukou klíč k přechodu na plně dekarbonizovaný energetický systém,” upozorňuje Peter Enevoldsen z Centra pro energetické technologie na Aarhus University.

Komentáře nejsou povoleny.