Solární panely v kombinaci s tepelným čerpadlem se staly hitem závěru letošního roku.

Na 45 tisíc žadatelů a více než 10 miliard korun za šest let. To je statistika dotačního programu Nová zelená úsporám. Zájem o dotace na úsporné bydlení podle ministerstva životního prostředí stále roste. Jen loni požádalo o dotace přes 13 tisíc majitelů domů, kteří získali podporu na úsporné projekty v hodnotě přes tři miliardy korun.

Na energeticky úsporné modernizace a stavby rodinných a bytových domů přispívá Ministerstvo životního prostředí z programu Nová zelená úsporám stabilně od roku 2014. “V minulém roce dosáhl program podporující modernější, ekologičtější a úspornější bydlení skutečně rekordního růstu. V porovnání s rokem 2018 se nám podařilo dosáhnout 40procentního nárůstu jak v počtu přijatých žádostí, tak co se týče požadovaného objemu prostředků,” uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Skokový nárůst zaznamenaly všechny oblasti podpory v programu. Na dvojnásobek se zvedl zájem o dotace na výstavbu domů, a to zejména díky rozšíření podpory o domy v nízkoenergetickém standardu. Znatelný nárůst zaznamenal segment malých solárních elektráren. O podporu fotovoltaických systémů požádalo o 70 procent více žadatelů než v roce 2018. Stabilně velkému zájmu se těší podpora rekonstrukcí starších rodinných domů. O příspěvek na zateplení požádala v roce 2019 téměř polovina všech žadatelů. Vliv na pozitivní bilanci mělo zejména zavedení dotace na provedení realizačních prací svépomocí. Této možnosti využila již pětina žadatelů o podporu v oblasti renovací domů.

Podpořte s námi petici proti jedům v polích:


“Program běží stabilně šest let, dotační podmínky se rozšiřují podle trendů na trhu nebo je maximálně zjednodušujeme. To dává domácnostem, projektantům i dodavatelům dlouhodobou jistotu a čas na plánování projektů. Ukazuje se, že program Nová zelená úsporám je fungující finanční nástroj. Díky němu zahrnují investoři do svých stavebních plánů daleko více energeticky úsporných řešení. Ta v konečném důsledku přináší vyšší úsporu provozních výdajů a také daleko menší zátěž pro naše životní prostředí,” shrnuje ministr Brabec.

Stále větší oblibě se těší také technologické novinky, na něž lze získat podporu v rámci stavby či rekonstrukce domu. Například pro takzvanou zelenou střechu, zlepšující tepelně izolační vlastnosti domu, se rozhodlo 113 zájemců o dotaci. Nově podporované venkovní rolety či žaluzie zahrnulo do svých projektů 870 žadatelů. Z obnovitelných zdrojů se staly hitem kombinace domácí fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem, které byly nově zavedeny na podzim 2018.

Žádosti o dotace se nezamítají

Narůstající popularita programu spočívá také v možnosti zkombinovat více úsporných opatření, a to i z více dotačních programů rezortu najednou. Investoři zjistili, že se na stavbu či modernizaci domu vyplatí podívat komplexněji a podporu zkombinovat. Dosáhnou tak vyššího efektu energetických úspor, získají zajímavé finanční bonusy a celkově vyšší podporu.

Při zateplení se například vyplatí zároveň využít dotaci na solární energii a zároveň akumulovat srážkovou vodu s podporou z programu Dešťovka. “Právě kombinace programů Nová zelená úsporám a Dešťovka využilo již téměř tisíc žadatelů, další tisíce sáhly po kombinaci Nové zelené úsporám s kotlíkovou dotací,” uvádí ministr Richard Brabec.

Výsledky programu hodnotí kladně také ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Podle něho za úspěchem programu stojí nejen snazší a rychlejší administrativní proces, ale celkově inovovaný přístup k žadatelům. “V případě nedostatků projektu žádosti nezamítáme, ale s žadateli pracujeme, abychom je k dotaci úspěšně dovedli,“ vysvětluje Petr Valdman a dodává: “Program financujeme způsobem nárokové dotace. Pokud si někdo o dotaci požádá a splní základní parametry programu, je jisté, že dotaci získá.” 

Pro správné nastavení energetických opatření nabízí Státní fond životního prostředí ČR, který program administruje, bezplatné osobní konzultace odborníků Fondu. doplňuje ředitel Petr Valdman a současně odkazuje na webové stránky programu, kde jsou uvedeny další akce a semináře, které Fond pořádá pro zájemce v průběhu celého roku napříč celou republikou. Odkaz na NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM najdete zde.