ČEZ se zajímá o malé jaderné reaktory, navázal spolupráci s Americkou NuScale

Malé modulární jaderné reaktory možná už v nedaleké budoucnosti nahradí dosluhující uhelné elektrárny na severu Čech. Je dost dobře možné, že tamní jezera, která vzniknou namísto zatopených uhelných dolů, budou sloužit jako zdroj pro záložní chlazení desítek jaderných reaktorů.

Americká NuScale chce proniknout na tuzemský trh s modulárními jadernými reaktory. S energetickou společností ČEZ na konci září podepsala memorandum o porozumění, podle něhož by obě firmy měly společně prozkoumat možnosti dlouhodobého nasazení těchto reaktorů v České republice.

„Na nová řešení a technologie se orientujeme dlouhodobě. Malými modulárními reaktory se už zabýváme, především v ÚJV Řež. Do budoucna mohou být významnou alternativou, kterou nemůžeme opomíjet. Partnerství s NuScale je pro nás proto logickým krokem,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Reaktory lze skládat do modulů až po 12 kusech

Společnost NuScale je jednou z nemnoha společností, jež ve světě vyvíjejí malé jaderné reaktory, které je možné propojovat do modulů ve větší celky, přesně podle potřeby. Reaktory by se v případě komerčního nasazení měly vyrábět sériově a jsou zcela bezobslužné, což mimo jiné zvyšuje jejich bezpečnost.

V případě reaktoru NuScale jde o modul, který je založený na lehkovodním tlakovodním reaktoru s elektrickým výkonem 60 MWe. Projekt předpokládá soustředění až dvanácti takových modulů do jedné elektrárny s instalovaným výkonem 720 MWe. Ve Spojených státech aktuálně prochází projekt modulární jaderné elektrárny licenčním řízením. Tento krok je posledním před možností komerčně toto zařízení na místním trhu nabízet a budovat. Firma očekává, že kompletní licenci získá v září příštího roku.

Jde o reaktor, který si obvyklém provozu vystačí s vlastní chladící kapalinou. Voda jako externí zdroj chlazení je ovšem potřebná v případě vypnutí reaktoru, například při blackoutu.

Modulární reaktor NuScale
Nahradí modulární jaderné elektrárny dosluhující uhelné zdroje na severu Čech?

“Jsem přesvědčen, že díky jednoduchému designu a výsledným nižším nákladům mohou být malé modulární reaktory ideálním nástrojem, který společnosti ČEZ pomůže uspokojit rostoucí poptávku po nákladově efektivní a bezemisní energii,” říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti NuScale John Hopkins. „Tato dohoda zdůrazňuje také rychle rostoucí mezinárodní zájem o naši technologii a poskytne nám příležitost prozkoumat, jak nejlépe zavést náš projekt v Evropě v následujících letech,“ dodává.

V České republice by modulární jaderné reaktory mohly nahradit dosluhující uhelné elektrárny na severu Čech. Jejich napojení na přenosovou soustavu i na lokální energetické sítě by si po uzavření stávajících uhelných zdrojů vyžádalo minimální investice.

ČEZ provozuje šest komerčních reaktorů v elektrárnách DukovanyTemelín, které produkují přibližně třetinu veškeré elektřiny v České republice.  S důrazem na ochranu klimatu, udržitelný rozvoj a energetickou bezpečnost předpokládá, v souladu s plány státu, výstavbu jednoho až dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany a následně také doplnění či nahrazení stávající technologie novými bloky v Temelíně. V obou případech má k dispozici mimo jiné platná stanoviska posouzení vlivu nových bloků na životní prostředí (EIA). V případě nových bloků elektrárny Dukovany stanovisko EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí stanovisko na konci srpna letošního roku. Stávající bloky hodlá ČEZ provozovat po dobu šedesáti let.

NuScale zatím nemá v provozu ani jediný reaktor a teprve čeká na licenci. Ve světě jsou připraveny ke komerčnímu nasazení čtyři SMR (small modular reactor) reaktory, z toho dva jsou v testovacím provozu – projekty rozjely Čína, Jižní Korea, Kanada a Rusko.

Projekty SMR reaktorů:

Argentina: Projekt CAREM-25 je ve výstavbě od roku 2014 a má mít zpoždění nejméně tři roky.
Kanada: Snaží se projekt svého reaktoru propagovat v rámci malých a středních podniků v těžko dostupných lokalitách. Vývoj je zatím ve fázi návrhu.
Čína: Vysokoteplotní reaktor vyvíjený od 70. let je ve výstavbě od roku 2012. Nyní probíhá testování, s komerčním využitím se počítá po roce 2021.
Indie: Od devadesátých let vyvíjí reaktor AHWR (Advanced Heavy Water Reactor), výstavba se ale neustále zpožďuje.
Rusko: Provozuje dva „plovoucí reaktory“. Se stavbou toho druhého se začalo už v roce 2007, na vodu byl spuštěl letos v srpnu.
Jižní Korea: Má připravený systémově integrovaný modulární pokročilý reaktor (SMART), který je vyvíjen od roku 1997. V roce 2012 byl návrh schválen bezpečnostním úřadem, ale nikdo jej momentálně nechce stavět, protože není nákladově konkurenceschopný.
Velká Británie: Jedinou společností, která má zájem o projekty SMR reaktorů je Rolls-Royce. Ta ale na projekt reaktoru o kapacitě 450 megawattů požaduje značné dotace. Projekt je ve velmi rané fázi.
USA: Ministerstvo energetiky (DOE) finančně podporovalo vývoj SMR. V současné době prochází certifikací jediná NuScale.