přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Jádro je daleko, energetická síť teď bude potřebovat i jiné zdroje

Spolu s tím, jak se zvyšuje počet obnovitelných zdrojů v české energetické síti, narůstá i potřeba stále častěji vyrovnávat výkyvy v jejich výrobě. Zvyšuje se tak zatíženost takzvaných špičkových zdrojů,

Čtěte více